FANDOM

Quentum

aka yindyssagh xð

Admin
 • I live in „A long time ago, in a galaxy far far away...”
 • My occupation is my life, Biblioteka Ossus, „Star Wars”
 • I am a porg!

Witaj w dyskusji użytkownika Quentum, <insert name here> !
Jeżeli masz problem, pytanie do mnie, potrzebujesz pomocy lub po prostu chcesz się ze mną skontaktować, napisz do mnie! Emoticon_happy.png

Kilka zasad:

 • Jeżeli jest to klasyczna strona dyskusji użytkownika, pamiętaj, nowy temat rozpocząć nową sekcją (== Tytuł ==) oraz aby zakończyć swoją wiadomość podpisem (~~~~); na wiadomości pozostawione przeze mnie, odpowiadaj tutaj. W tablicach wiadomości nie jest to konieczne.
 • Zachowaj kulturę wypowiedzi i pisz w zrozumiałym języku.
 • Jeżeli jest to wiki na konkretny temat, a twoja wiadomość nie jest związana (przynajmniej w większości) z tą właśnie wiki, zostaw ją na mojej osobistej wiki.
Przydatne linki:
Moje wiki × WLB × Biblioteka Ossus

Welcome to Quentum's message wall, <insert name here> !
If you have a problem, questions for me, need my help or you just want to contact me, feel free to leave me a message here! Emoticon_happy.png

Few rules:

 • If this is a classic user talk page, remember to start a new topic with a new section (== Title ==) and sign your message with a signature (~~~~); on messages left by me please answer here. On message walls it is not required.
 • Don't be rude and write in understandable language.
 • If this wiki has a concrete topic and your message is not about it (at least mostly) with this wiki, please leave it at my own wiki.
Useful links:
My wikis × WLB × Biblioteka Ossus

Willkommen auf Quentums Nachrichtenseite, <insert name here> !
Wenn du hast ein Problem hast, eine Frage für mich hast oder du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, schreib bitte hier! Emoticon_happy.png Aber ich spreche nicht gut Deutsch - für die Sprachen die ich spreche, bitte meine Benutzerseite im WLB ansehen.

Richtlinien:

 • Auf den klassischen Benutzerdiskussionsseiten bitte den Beginn einer neuen Nachricht mit einer neuen Sektion (== Titel ==) markieren und mit deiner Signatur (~~~~) beenden; bitte hier auf meine Nachrichten antworten. Auf die Nachrichtenseiten du musst nicht deine Signatur hinzufügen.
 • Bitte verständliche Nachrichten schreiben und nicht böse sein.
 • Bitte die Nachrichten, die zu 50% oder mehr nicht über dieses Wiki sind, mir auf meinem Test-Wiki schicken.

Failt ort, <insert name here> ! Mish Quentum. Kys t'ou? Ta mee maynrey agh yindyssagh. Ta mee gynsagh Gaelg. Emoticon_happy.png Cha nel mee cummal ayns Mannin, agh ta mee cummal ayns Yn Pholynn. Ta mee gobbragh ayns Biblioteka Ossus. Cre mee jannoo shoh? Artyn.A FANDOM user
  Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message